Công ty TNHH Công nghiệp Hồ Chí Hồ.

台灣志豪鍋爐 志豪鍋爐南越胡志明分公司及工廠:志豪貿易責任有限公司(胡志明古芝縣)聯絡人:曾正伸 0938 077-212 志豪鍋爐北越河內分公司:越南志豪集團貿易有限公司(河內市福壽縣) 聯絡人:東文部 0938 144-717

Scroll to Top