1028 VISTARR SPORTS CO.,LTD

最新消息

公司簡介

會員資料

會員編號:

NIA01028

所屬分區:

濱吉區

公司名稱 (中):

公司名稱 (越):

CTY VISTARR SPORTS

公司名稱 (英):

VISTARR SPORTS CO.,LTD

公司負責人:

蘇昱華

公司電話:

0274-3582688

公司傳真:

0274-3582689

業務聯絡人:

陳春甫

聯絡電話:

086-6210939

聯絡E-Mail:

nick@dynacsports.com.tw

公司地址 (中):

平陽省檳吉市安西社Protrade工業區2A路8-1-,8-2座

公司地址 (越):

Lo Số 8-1,8-2, Đường Số 2A, KCN Quốc Te Protrade,Xa An Tay, Ben Cat, Tỉnh Bình Dương

公司經緯度:

公司網站:

Facebook

Skype帳號:

LINE帳號:

Wechat帳號:

公司營業項目和商品服務

壘球 棒球 運動護具( Sản xuất bóng chafycuwngs mềm, Rổ đựng bóng, Thiết bị bảo vệ khi chơi bóng)

徵才資訊

贊助廣告