DDK 投資發展股份有限公司(分公司)

DDK 投資發展股份有限公司(分公司)

NIA00148

phamnang@activeddk.com

02743730297

02743730298

鋒明(越南)國際有限公司/ DDK 投資發展股份有限公司(分公司)

CÔNG TY TNHH PRO ACTIVE GLOBAL VN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP DDK VIỆT NAM

土龍木

蔡文瑞

范玉能

0988951362

自行車座墊,發泡及塑膠射出加工,ED電著加工/工業區土地開發,招商服務

, Phường Phu tan, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

平陽省土龍木市富新坊大登工業區N2路A1-A7區/