PROCHAIN(越南)綠色建築有限公司

PROCHAIN(越南)綠色建築有限公司

NIA01115

changshufen@prochain.cn

02743555836

02473555835

PROCHAIN(越南)綠色建築有限公司

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH XANH PRO CHAIN VIỆT NAM

順安

黃毓鵬

張淑芬

0908 318 335

建築工程及建材買賣(綠色建築及三明治板為重要項目) construction engineering and building materials trading (green buildings and sandwich panels are important projects)"

DC 40-480&481, KDC Viet Sing, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

平陽省順安市新加坡民宅區DC 40-480&481