PROTRADE INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

PROTRADE INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

NIB00755

tuyen.tk@ascendas.com

02743786388

02743786392

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TE PROTRADE

PROTRADE INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

檳吉

Nguyen phuoc loc

陳金泉

0903315717

工業區開發

Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

平陽省檳吉市安西社